O nás WEST BROKERS a.s.

O nás
Naše služby
Změny podoby
Ke stažení
Kontakt
Aktuálně
Historie
   

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás seznámit se změnami, ke kterým došlo u obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s., IČ: 64832341, se sídlem Slovanská 100, 326 00 Plzeň, zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004.

Dne 7.5.2008 rozhodla valná hromada společnosti WEST BROKERS a.s. o změně předmětu podnikání s účinností od 31.5.2008. Společně se změnou předmětu podnikání zaniká k 31.5.2008 v souladu se zákonem povolení k činnostem, které je oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry.

S účinností rozhodnutí valné hromady společnosti WEST BROKERS a.s. o změně předmětu podnikání, tj. od 31.5.2008 nebude společnost WEST BROKERS a.s. poskytovat investiční služby. Od tohoto data již společnost WEST BROKERS a.s. nepřijímá žádné pokyny k nákupu či prodeji investičních nástrojů, ani peněžní prostředky na nákup investičních nástrojů.

V souladu s ustanovením §18 odst. 2, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu společnost WEST BROKERS a.s. od účinnosti rozhodnutí valné hromady, tj. od 31.5.2008 pouze vydává zákaznický majetek a vypořádává své pohledávky a závazky vyplývající z již poskytnutých investičních služeb.

Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za spolupráci a za využívání našich služeb a přejeme Vám mnoho úspěchů nejen na kapitálovém trhu.

Předseda představenstva WEST BROKERS a.s.

 
Advokátní Kancelář Plzeň - Mgr. Ing. Pavel CINK